משרד הבריאות אוסר עישון ומי יגן על הילדים מקמיני העץ

מסיגריה בוערת אפשר לזוז, ממשאית מזהמת אפשר לזוז,

בית לא ניתן להזיז מקמיני העץ

צו משרד הבריאות להרחבת איסור העישון במקומות ציבוריים אושר ביום ד' 30/05/2018 סופית בכנסת. איסור העישון הורחב למקומות ציבוריים, הופעות תחת כיפת השמיים, באזורי כניסה לגני ילדים וגני שעשועים ועוד. אבל אין במדינה מי שיגן על הילדים מקמיני העץ במהלך החורף. כאשר הם גרים בבתים בהם יש קמיני עץ, בבתי שכנים ואף במרחב הציבורי. כל פעילות שלהם בזמן שהקמינים מופעלים, גורם להם לעשן – עישון פסיבי השווה ערך לעישון של 4 – 16 סיגריות, כפי שניתן לראות באיור מימין של סוכנות הגנת הסביבה בארה"ב (EPA).

קמיני העץ מפזרים חלקיקים זעירים (PM), השוקעים בקרבת קמיני העץ ומרחפים שם במשך שבוע, כמובן שהפעלת קמיני העץ מחדשת את החלקיקים. הילדים הקרובים לקרקע נושמים את החלקיקים. מרבית חלקיקים אלו, הנם קטנים מ 2.5 מיקרון ולכן הם חודרים דרך הריאות לכלי הדם. חלקיקים אלו מסרטנים בוודאות, גורמים לברונכיט וזה מעבר לשלל החומרים האחרים הנפלטים מהקמין.

השוואה פליטת חומרים רעילים בין סיגריות לקמיני עץ

חומר

סטאטוס סרטן

ממוצע  הקמינים

(μg/h(

סיגריות

(μg/cig)

מספר הסיגריות שיש לעשן כשווה ערך בשעה בדומה לעץ

מספר  סיגריות שיש לעשן  כשווה ערך להפעלת קמין בערב

(5 שעות)

Benzene

1

1,505,000

100.7

14,945

74,727

Acrolein

3

3,818,000

432

8,838

44,190

Formaldehyde

1

2,920,000

1310

2,229

11,145

Toluene

3

402,000

187

2149

10,749

1,3-butadiene

1

220,000

108

2,037

10,185

pm2.5 Respirable Particulate Matter

1

7,350,000

8100

907

4,537

Phenol

3

229,593

281

817

4,085

Arsenic

1

.4

0.015

26

133

Benzo(a)pyrene

1

408

73

6

28