כרזות ופוסטרים

נתון זה כלול בדוח פליטות מזהמים לאוויר של המשרד להגנת הסביבה שהקישור שלו מופיע למטה. הנתונים מופיעים בעמ' 20 של המסמך בתרשים שכותרתו – פליטה לאוויר של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים. יש בו השוואה בין הקמינים לפליטה של תחנות הכוח במדינת ישראל. צריך לזכור שקמין מופעל 4 חודשים ואילו התחנות עבודות שנה שלמה.

https://www.zemezahem.com/wp-content/uploads/2020/02/prtr_13502_Miflas_book_2018-09092019-1.pdf

קמיני העץ פולטים חלקיקים נשימים, ששוקעים ליד הבתים בהם יש קמין פועל ומרחפים שם במשך כשבוע. כמובן שכל הדלקת קמין מאריכה את משך השבוע. ומי נושם הכי הרבה את החלקיקים?

ילדים קטנים.

כל הכבוד לאיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד – חבל יבנה שמעדכן את תושביו על ההשלכות החמורות מהדלקת קמיני עץ.