ראשי חדש

כשעשן קמיני העץ מגיע לבית שלכם או למרחב הציבורי

זה עבירה על החוק ומי שגורם לכך הוא עבריין

ארגון הבריאות העולמי
Israeli_Ministry_of_Health_logo-1
stove-icon-6
1200px-Israel_Ministry_of_the_Environment_Logo.svg

ארגון הבריאות העולמי קבע כי זיהום אוויר והחלקיקים שבו מסרטנים

ועדה של משרד הבריאות 'ועדת אלמוג' קבעה כי אין סף בריא לחומרים מסרטנים

קמין עצים 'תקני' פולט 7.5 גרם בשעה, חלקיקים מסרטנים מסוג PM2.5 וגם בנזן ופורמלדהיד

המשרד להגנת הסביבה לא מגן על חיי האזרחים מזיהום זה

חוק מניעת מפגעים

מניעת ריח - לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

חוק העונשין- סעיף 378 -תקיפה

תקיפה – מהי  [א/248]

378. המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

דין תקיפה סתם  [א/249]

379. התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

חיימוביץ

עיריית ערד מתנגדת לקמיני העץ

חן בת ה 11 סובלת מקמין בראיון

פרסום משכנע של עיריית ערד

WhatsApp Image 2020-12-31 at 23.15.18 (1)

פרסום של הסוכנות להגנת הסביבה באוסטרליה בנוגע לסכנות מקמיני העץ

אוסטרליה